07 April 2015

KETAHUILAH JALAN PETUNJUK, DAN IKUTILAH!


KETAHUILAH JALAN PETUNJUK, DAN IKUTILAH!


"Wahai saudaraku yang mulia, ketahuilah bahawa orang yang tersesat bukanlah orang yang tidak tahu jalan, baik di darat mahupun di padang sahara. 


Namun yang sebetulnya tersesat, adalah orang yang tidak mengetahui jalan petunjuk. 

Allah berfirman:
'Ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut! Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Begitulah Dia memberi wasiat kepada kamu agar kamu bertaqwa.' " (Surah Al-An'am [6]:153)

[Imam Ibnu 'Athaillah As-Sakandari QaddasaLlahu Sirrahu] 

blog saya satu lagi boleh dilawati :  http://jasminshahab205.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment