29 April 2015

60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa

share dari link fb ~ DekNa Salmieza Ba'alwy
                                                              1. TAUBAT
"Barangsiapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan mengampuninya" HR. Muslim, 
No. 2703. "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima
tobat seorang hamba selama ruh belum sampai 
ketenggorokan".
2. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU
"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut
ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu)
itu jalan menuju surga" HR. Muslim, No. 2699.
3. SENANTIASA MENGINGAT ALLAH
"Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan
yang terbaik, tersuci disisi Allah, tertinggi dalam tingkatan
derajat, lebih utama daripada mendermakan emas dan
perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh lalu
kalian tebas batang lehernya, dan merekapun menebas
batang leher kalian. Mereka berkata: "Tentu", lalu beliau
bersabda: (( Zikir kepada Allah Ta`ala ))" HR. At Turmidzi,
No. 3347.
4. BERBUAT YANG MA`RUF DAN MENUNJUKKAN JALAN
KEBAIKAN
"Setiap yang ma`ruf adalah shadaqah, dan orang yang
menunjukkan jalan kepada kebaikan (akan mendapat
pahala) seperti pelakunya" HR. Bukhari, Juz. X/ No. 374
dan Muslim, No. 1005.
5. BERDA`WAH KEPADA ALLAH
"Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada
petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala
orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala
mereka sedikitpun" HR. Muslim, No. 2674.
6. MENGAJAK YANG MA`RUF DAN MENCEGAH YANG
MUNGKAR.
"Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran,
maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan
tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya,
jika ia tidak mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu
adalah selemah-lemahnya iman" HR. Muslim, No. 804.
7. MEMBACA AL QUR`AN
"Bacalah Al Qur`an, karena sesungguhnya ia akan datang
pada hari kiamat untuk memberikan syafa`at kepada
pembacanya" HR. Muslim, No. 49.
8. MEMPELAJARI AL QUR`AN DAN MENGAJARKANNYA
"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al
Qur`an dan mengajarkannya" HR. Bukhari, Juz. IX/No.
66.
9. MENYEBARKAN SALAM
"Kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan
tidaklah kalian beriman (sempurna) sehingga berkasih
sayang. Maukah aku tunjukan suatu amalan yang jika
kalian lakukan akan menumbuhkan kasih sayang di
antara kalian? (yaitu) sebarkanlah salam" HR. Muslim,
No.54.
10. MENCINTAI KARENA ALLAH
"Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman pada hari kiamat:
((Di manakah orang-orang yang mencintai karena
keagungan-Ku? Hari ini Aku akan menaunginya dalam
naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan selain
naungan-Ku))" HR. Muslim, No. 2566.
11. MEMBESUK ORANG SAKIT
"Tiada seorang muslim pun membesuk orang muslim
yang sedang sakit pada pagi hari kecuali ada 70.000
malaikat bershalawat kepadanya hingga sore hari, dan
apabila ia menjenguk pada sore harinya mereka akan
shalawat kepadanya hingga pagi hari, dan akan diberikan
kepadanya sebuah taman di surga" HR. Tirmidzi, No.
969.
12. MEMBANTU MELUNASI HUTANG
"Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam
kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di
dunia dan di akhirat" HR. Muslim, No.2699.
13. MENUTUP AIB ORANG LAIN
"Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain
di dunia kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari
kiamat" HR. Muslim, No. 2590.
14. MENYAMBUNG TALI SILATURAHMI
"Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah)
seraya berkata: "Barangsiapa yang menyambungku maka
Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan
barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan
memutuskan hubungan dengannya"
HR. Bukhari, Juz. X/No. 423 dan HR. Muslim, No. 2555.
15. BERAKHLAK YANG BAIK
"Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak
memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau
menjawab: "Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti
yang baik" HR. Tirmidzi, No. 2003.
16. JUJUR
"Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu
menunjukan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukan
jalan menuju surga" HR. Bukhari Juz. X/No. 423 dan HR.
Muslim., No. 2607.
17. MENAHAN MARAH
"Barangsiapa menahan marah padahal ia mampu
menampakkannya maka kelak pada hari kiamat Allah
akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan
menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai" HR.
Tirmidzi, No. 2022.
18. MEMBACA DO`A PENUTUP MAJLIS
"Barangsiapa yang duduk dalam suatu majlis dan banyak
terjadi di dalamnya kegaduhan lalu sebelum berdiri dari
duduknya ia membaca do`a:
(Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu aku
bersaksi bahwa Tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak
disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan
bertobat kepada-Mu) melainkan ia akan diampuni dari
dosa-dosanya selama ia berada di majlis tersebut" HR.
Tirmidzi, Juz III/No. 153.
19. SABAR
"Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim baik
berupa malapetaka, kegundahan, rasa letih, kesedihan,
rasa sakit, kesusahan sampai-sampai duri yang
menusuknya kecuali Allah akan melebur dengannya
kesalahan-kesalahannya" HR. Bukhari, Juz. X/No. 91.
20. BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA
"Sangat celaka, sangat celaka, sangat celaka...!
Kemudian ditanyakan: Siapa ya Rasulullah?, beliau
bersabda: ((Barangsiapa yang mendapati kedua orang
tuanya atau salah satunya di masa lanjut usia kemudian
ia tidak bisa masuk surga))" HR. Muslim, No. 2551.
21. BERUSAHA MEMBANTU PARA JANDA DAN MISKIN
"Orang yang berusaha membantu para janda dan fakir
miskin sama halnya dengan orang yang berjihad di jalan
Allah" dan saya (perawi-pent) mengira beliau berkata:
((Dan seperti orang melakukan qiyamullail yang tidak
pernah jenuh, dan seperti orang berpuasa yang tidak
pernah berbuka" HR. Bukhari, Juz. X/No. 366.
22. MENANGGUNG BEBAN HIDUP ANAK YATIM
"Saya dan penanggung beban hidup anak yatim itu di
surga seperti begini," seraya beliau menunjukan kedua
jarinya: jari telunjuk dan jari tengah.HR. Bukhari, Juz. X/
No. 365.
23. WUDHU`
"Barangsiapa yang berwudhu`, kemudian ia
memperbagus wudhu`nya maka keluarlah dosa-dosanya
dari jasadnya, hingga keluar dari ujung kukunya" HR.
Muslim, No. 245.
24. BERSYAHADAT SETELAH BERWUDHU`
Barangsiapa berwudhu` lalu memperbagus wudhu`nya
kemudian ia mengucapkan:
(Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah
tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa
Muhammad hamba dan utusan-Nya,Ya Allah jadikanlah
aku termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah aku
termasuk orang-orang yang bersuci)," maka dibukakan
baginya pintu-pintu surga dan ia dapat memasukinya dari
pintu mana saja yang ia kehendaki" HR. Muslim, No. 234.
25. MENGUCAPKAN DO`A SETELAH AZAN
"Barangsiapa mengucapkan do`a ketika ia mendengar
seruan azan:
((Ya Allah pemilik panggilan yang sempurna dan shalat
yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah (derajat
paling tinggi di surga) dan kelebihan, dan bangkitkanlah ia
dalam kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan
kepadanya)) maka ia berhak mendapatkan syafa`atku
pada hari kiamat"HR. Bukhari, Juz. II/No. 77.
26. MEMBANGUN MASJID
"Barangsiapa membangun masjid karena mengharapkan
keridhaan Allah maka dibangunkan baginya yang serupa
di surga" HR. Bukhari, No. 450.
27. BERSIWAK
"Seandainya saya tidak mempersulit umatku niscaya
saya perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap
shalat" HR. Bukhari II/No. 331 dan HR. Muslim, No. 252.
28. BERANGKAT KE MASJID
"Barangsiapa berangkat ke masjid pada waktu pagi atau
sore, niscaya Allah mempersiapkan baginya tempat
persinggahan di surga setiap kali ia berangkat pada
waktu pagi atau sore" HR. Bukhari, Juz. II/No. 124 dan
HR. Muslim, No. 669.
29. SHALAT LIMA WAKTU
"Tiada seorang muslim kedatangan waktu shalat fardhu
kemudian ia memperbagus wudhu`nya, kekhusyu`annya
dan ruku`nya kecuali hal itu menjadi pelebur dosa-dosa
yang dilakukan sebelumnya selama ia tidak dilanggar
suatu dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku
sepanjang masa" HR. Muslim, No. 228.
30. SHALAT SUBUH DAN ASHAR
"Barangsiapa shalat pada dua waktu pagi dan sore
(subuh dan ashar) maka ia masuk surga" HR. Bukhari,
Juz. II/No. 43.
31. SHALAT JUM`AT
"Barangsiapa berwudhu` lalu memperindahnya, kemudian
ia menghadiri shalat Jum`at, mendengar dan menyimak
(khutbah) maka diampuni dosanya yang terjadi antara
Jum`at pada hari itu dengan Jum`at yang lain dan
ditambah lagi tiga hari" HR. Muslim, 857.
32. SAAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN PADA HARI
JUM`AT
"Pada hari ini terdapat suatu saat bilamana seorang
hamba muslim bertepatan dengannya sedangkan ia
berdiri shalat seraya bermohon kepada Allah sesuatu,
tiada lain ia akan dikabulkan permohonannya"HR.
Bukhari, Juz. II/No. 344 dan HR. Muslim, No. 852.
33. MENGIRINGI SHALAT FARDHU DENGAN SHALAT
SUNNAT RAWATIB
"Tiada seorang hamba muslim shalat karena Allah setiap
hari 12 rakaat sebagai shalat sunnat selain shalat fardhu,
kecuali Allah membangunkan baginya rumah di surga"
HR. Muslim, No. 728.
34. SHALAT 2 (DUA) RAKAAT SETELAH MELAKUKAN
DOSA
"Tiada seorang hamba yang melakukan dosa, lalu ia
berwudhu` dengan sempurna kemudian berdiri melakukan
shalat 2 rakaat, lalu memohon ampunan Allah, melainkan
Allah mengampuninya" HR. Abu Daud, No.1521.
35. SHALAT MALAM
"Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah
shalat malam"
HR. Muslim, No. 1163.
36. SHALAT DHUHA
"Setiap persendian dari salah seorang di antara kalian
pada setiap paginya memiliki kewajiban sedekah,
sedangkan setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu
sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu
sedekah, memerintahkan kepada yang makruf itu
sedekah dan mencegah dari yang mungkar itu sedekah,
tetapi semuanya itu dapat terpenuhi dengan melakukan
shalat 2 rakaat dhuha" HR. Muslim, No. 720.
37. SHALAWAT KEPADA NABI SAW
"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah
membalas shalawatnya itu sebanyak 10 kali" HR.
Muslim, No. 384.
38. PUASA
"Tiada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah
melainkan Allah menjauhkannya karena puasa itu dari
neraka selama 70 tahun" HR. Bukhari, Juz. VI/No. 35.
39. PUASA 3 (TIGA) HARI PADA SETIAP BULAN
"Puasa 3 (tiga) hari pada setiap bulan merupakan puasa
sepanjang masa"
HR. Bukhari, Juz. IV/No. 192 dan HR. Muslim, No. 1159.
40. PUASA 60 (ENAM) HARI PADA BULAN SYAWAL
"Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan, lalu ia
mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal
maka hal itu seperti puasa sepanjang masa"
HR. Muslim, 1164.
41. PUASA `ARAFAT
"Puasa pada hari `Arafat (9 Dzulhijjah) dapat melebur
(dosa-dosa) tahun yang lalu dan yang akan datang" HR.
Muslim, No. 1162.
42. PUASA `ASYURA
"Dan dengan puasa hari `Asyura (10 Muharram) saya
berharap kepada Allah dapat melebur dosa-dosa setahun
sebelumnya" HR. Muslim,No. 1162.
43. MEMBERI HIDANGAN BERBUKA BAGI ORANG YANG
BERPUASA
"Barangsiapa yang memberi hidangan berbuka bagi
orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti
pahala orang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi
pahalanya sedikitpun" HR. Tirmidzi, No. 807.
44. SHALAT DI MALAM LAILATUL QADR
"Barangsiapa mendirikan shalat di (malam) Lailatul Qadr
karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu"HR. Bukhari Juz. IV/No.
221 dan HR. Muslim, No. 1165.
45. SEDEKAH
"Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air
memadamkan api"
HR. Tirmidzi, No. 2616.
46. HAJI DAN UMRAH
"Dari umrah ke umrah berikutnya merupakan kaffarah
(penebus dosa) yang terjadi di antara keduanya, dan haji
yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga"
HR. Muslim, No. 1349.
47. BERAMAL SHALIH PADA 10 HARI BULAN
DZULHIJJAH
"Tiada hari-hari, beramal shalih pada saat itu lebih
dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pada
bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: "Dan tidak
(pula) jihad di jalan Allah? Beliau bersabda: "Tidak (pula)
jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa
dan hartanya kemudian ia tidak kembali lagi dengan
membawa sesuatu apapun" HR. Bukhari, Juz. II/No. 381.
48. JIHAD DI JALAN ALLAH
"Bersiap siaga satu hari di jalan Allah adalah lebih baik
daripada dunia dan seisinya, dan tempat pecut salah
seorang kalian di surga adalah lebih baik daripada dunia
dan seisinya" HR. Bukhari, Juz. VI/No. 11.
49. INFAQ DI JALAN ALLAH
"Barangsiapa membantu persiapan orang yang berperang
maka ia (termasuk) ikut berperang, dan barangsiapa
membantu mengurusi keluarga orang yang berperang,
maka iapun (juga) termasuk ikut berperang" HR. Bukhari,
Juz.VI/No. 37 dan HR. Muslim, No. 1895.
50. MENSHALATI MAYIT DAN MENGIRINGI JENAZAH
"Barangsiapa ikut menyaksikan jenazah sampai
dishalatkan maka ia memperoleh pahala satu qirat, dan
barangsiapa yang menyaksikannya sampai dikubur maka
baginya pahala dua qirat. Lalu dikatakan: "Apakah dua
qirat itu?", beliau menjawab: ((Seperti dua gunung besar))"
HR. Bukhari, Juz. III/No. 158.
51. MENJAGA LIDAH DAN KEMALUAN
"Siapa yang menjamin bagiku "sesuatu" antara dua
dagunya dan dua selangkangannya, maka aku jamin
baginya surga" HR. Bukhari, Juz. II/No. 264 dan HR.
Muslim, No. 265.
52. KEUTAMAAN MENGUCAPKAN LAA ILAHA ILLALLAH
DAN SUBHANALLAH WA BI HAMDIH
"Barangsiapa mengucapkan: ((áÇEÅáåEÅáÇøó Çááåõ
æóÍúÏóåEáÇEÔóÑöíúßEáóåõ¡ áóåõ ÇáúãõáúßEæóáóåõ
ÇáúÍóãúÏEæóåõæó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁEÞóÏöíúÑE) sehari
seratus kali, maka baginya seperti memerdekakan 10
budak, dan dicatat baginya 100 kebaikan,dan dihapus
darinya 100 kesalahan, serta doanya ini menjadi perisai
baginya dari syaithan pada hari itu sampai sore. Dan tak
seorangpun yang mampu menyamai hal itu, kecuali
seseorang yang melakukannya lebih banyak darinya".
Dan beliau bersabda: "Barangsiapa mengucapkan:
(( ÓõÈúÍóÇäó Çááåö æóÈöÍóãúÏöåE)) satu hari 100 kali,
maka dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di
lautan" HR. Bukhari, Juz. II/No. 168 dan HR. Muslim, No.
2691.
53. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DARI JALAN
"Saya telah melihat seseorang bergelimang di dalam
kenikmatan surga dikarenakan ia memotong pohon dari
tengah-tengah jalan yang mengganggu orang-orang" HR.
Muslim.
54. MENDIDIK DAN MENGAYOMI ANAK PEREMPUAN
"Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, di mana ia
melindungi, menyayangi, dan menanggung beban
kehidupannya maka ia pasti akan mendapatkan surga"
HR. Ahmad dengan sanad yang baik.
55. BERBUAT BAIK KEPADA HEWAN
"Ada seseorang melihat seekor anjing yang menjilat-jilat
debu karena kehausan maka orang itu mengambil
sepatunya dan memenuhinya dengan air kemudian
meminumkannya pada anjing tersebut, maka Allah
berterimakasih kepadanya dan memasukkannya ke
dalam surga" HR. Bukhari.
57. MENINGGALKAN PERDEBATAN
"Aku adalah pemimpin rumah di tengah surga bagi siapa
saja yang meninggalkan perdebatan padahal ia dapat 
memenangkannya"HR. Abu Daud.

58. MENGUNJUNGI SAUDARA-SAUDARA SEIMAN
((Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang para
penghuni surga? Mereka berkata: "Tentu wahai
Rasulullah", maka beliau bersabda: "Nabi itu di surga,
orang yang jujur di surga, dan orang yang mengunjungi
saudaranya yang sangat jauh dan dia tidak
mengunjunginya kecuali karena Allah maka ia di surga"))
Hadits hasan, riwayat At-Thabrani.
59. KETAATAN SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMINYA
"Apabila seorang perempuan menjaga shalatnya yang
lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjaga
kemaluannya serta menaati suaminya maka ia akan
masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki"
HR. Ibnu Hibban, hadits shahih.
60. TIDAK MEMINTA-MINTA KEPADA ORANG LAIN
"Barangsiapa yang menjamin dirinya kepadaku untuk
tidak meminta-minta apapun kepada manusia maka aku
akan jamin ia masuk surga" Hadits shahih, riwayat Ahlus
Sunan.
blog saya satu lagi boleh dilawati :  http://jasminshahab205.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment