15 April 2013

Cukuplah Allah untuk menolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong/pengurus segala urusan kami


No comments:

Post a Comment