26 December 2013

Uzur menurut kamus dewan bererti sakit, lemah badan atau sesuatu yang menghalang.

share dari link fb ~ Majalah Q & A


Uzur menurut kamus dewan bererti sakit, lemah badan atau sesuatu yang menghalang.

" Uzur syari'i " (syariat) bermaksud terhalang daripada melakukan sesuatu ibadah disebabkan sesuatu yang diterima secara syarak untuk meninggalkannya; misalnya kedatangan haid, bahaya yang menimpa atau darurat, sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan keadaan seseorang seperti terlalu tua, gila, pengsan atau seperti kanak-kanak yang belum mumaiyiz.

-Sumber Majalah Q & A Bil.17

blog saya satu lagi boleh dilawati :


No comments:

Post a Comment