22 November 2013

Tanda-Tanda Zuhud Menurut Imam Ghazali


“Ketahuilah , bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah -megah antara kamu serta berbangga - bangga tentang banyaknya
harta dan anak , seperti hujan yang tanam- tanamannya
mengagumkan para petani ; kemudian tanaman itu menjadi kering
dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur . 

Dan di akhirat ( nanti ) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridhaan- Nya .

Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu .

Berlomba- lombalah kamu kepada ( mendapatkan ) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi , yang disediakan bagi orang - orang yang beriman kepada Allah dan Rasul - rasul- Nya . Itulah karunia Allah , diberikan - Nya kepada siapa yang dikehendaki- Nya . Dan Allah
mempunyai karunia yang besar .

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan ( tidak pula ) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab ( Lauh Mahfuzh ) sebelum Kami menciptakannya . Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah .

( Kami jelaskan yang demikian itu ) supaya kamu jangan  berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu , dan supaya kamu  jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan - Nya  kepadamu .

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong  lagi membanggakan diri . ” (Al Hadiid 20-23)


Rasulullah bersabda , “Demi Allah , perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang menyelupkan tangannya ke dalam lautan ,  lihatlah apa yang tersisa . ” ( HR Muslim )

(Ps: terkhusus nasihat utk diri sendiri) jum'at barokah... selamat beraktivitas sahabat semuanya...

No comments:

Post a Comment