25 November 2012

KEHIDUPAN ORANG-ORANG YANG BERTAQWA sangat indah dan penuh keberuntungan....


share dari link fb sahabat ~۞ MARI BERKONGSI ILMU ۞

KEHIDUPAN ORANG-ORANG YANG BERTAQWA sangat indah dan penuh keberuntungan.... Di dunia lagi Allah telah menjanjikan pelbagai 'hadiah', sebagaimana digambarkannya di dalam al-Quran:

1) SENTIASA MENDAPAT PETUNJUK: "Mereka itulah (orang-orang bertaqwa), yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.." (al-Baqarah: 5)....

2) DIBERI PENYELESAIAN DARI MASALAH: 
"Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikannya jalan keluar.." (at-Thalaq: 2)...

3) DIPERMUDAH SEGALA URUSAN: "Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya akan segala urusan.." (at-Thalaq: 4)...

4) MENDAPAT REZEKI DARI SUMBER TIDAK TERDUGA:
"..dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga.." (at-Thalaq: 3)...

5) DIKASIHI ALLAH (DENGAN ITU TURUT DIKASIHI MALAIKAT DAN MANUSIA): "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertaqwa.." (Ali Imran: 76)..

6) MENDAPAT KEBERKATAN DARI LANGIT DAN BUMI:
"Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi" (al-A'raf: 96)...

7) MENDAPAT KESELAMATAN, PERTOLONGAN DAN PERLIDUNGAN DARI ALLAH: "Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertaqwa.." (al-Fussilat: 18)....
"..dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah berserta (menolong dan melindungi) orang-orang yang bertaqwa).." (al-Baqarah: 194)...

8) MENDAPAT KEMENANGAN: "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan.." (an-Naba: 31)...

9) TERPELIHARA DARI TIPU DAYA MUSUH: "Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu.." (Ali Imran: 120)...

10) DIBERIKAN FURQAN (PETUNJUK BAGI MEMBEZAKAN YANG BENAR DAN SALAH): "Jika kamu bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan.." (al-Anfal: 29)....

~Ilmu dr Ustaz Ramli Joned
 ~

No comments:

Post a Comment