20 November 2012

DOA UNTUK GAZA

DOA UNTUK GAZA

hasbunallahu wa nikmal wakil 

ya zal jalali wal 'izzah Allahumma anqizil muslimin fi ghazzah 

Allahumma kun lahum 'aunan wa nashira
Allahumma robbana 'azza jaruka wa jalla tsana'uka wa taqaddasat asma'uka
Allahumma la yuraddu amruka wa la yuhzamu junduka

Subhanaka wa bihamdika
Allahumma 'alaika bil yahudiz zolimin
Allahumma munzilul kitabi mujriyas sahabi hazimil ahzabi
Ihzimhum wa zalzilhum
Allahumma arina fihim 'aja'iba qudratika qatalatar rusuli wal anbiya'i zolamatal 'uzzalil abriya'i
Allahumma Harriril muslimina fi Ghazzah Ya zal jalali wal 'izzah
Allahumma fukka asrahum wasyfi maridhahum waksyif kurbatahum
Allahumma baddil khaufahum amna ya zal jalali wal 'izzah
Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa azillasy syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal islami wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal 'alamin
Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi kulli makanin 
Allahumma ashlih ahwalal muslimina fi filasthini wa fil 'iraqi wa fi kulli makanin
Allahumma allif baina qulubihim wahdihim subulas salami wa akhrijhum minaz zulumati ilan nuri ya zal jalali wal ikrami wal 'izzah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Terjemahan
DOA UNTUK GAZA

Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung. (2 kali)
Wahai Tuhan yang mempunyai kehebatan dan keagungan (2 kali)
Ya Allah! Selamatkan umat islam di Gaza. (2 kali)
Ya Allah! Jadilah Engkau bagi mereka sebagai Penolong dan Pembantu. (2 Kali)

Ya Allah, Tuhan kami! Akan mulialah jiranMu dan agunglah kepujianMu dan sucilah nama-namaMu
Ya Allah! TakdirMu tidak dapat ditolak dan askarMu tidak dapat ditewaskan

Maha suci Engkau dan dengan kepujian bagiMu
Ya Allah! Kami serahkan kepadaMu untuk menghukum Yahudi yang zalim.
Ya Allah! Tuhan yang menurunkan kitab suci, yang menggerakkan perjalanan awan, yang mengalahkan tentera Ahzab (Khandaq).

Ya Allah! Kalahkan mereka dan goncangkan mereka
Ya Allah! Tunjukkan kepada kami hukumanMu ke atas mereka dengan satu keajaiban KekuasaanMu, terhadap (Yahudi) pembunuh2 para Rasul dan Nabi, penzalim2 pihak yang tidak bersenjata dan tidak melakukan kesalahan.

Ya Allah! Bebaskan umat islam di Gaza, wahai Tuhan yang mempunyai kehebatan dan keagungan

Ya Allah! Pecahkan rantai gari mereka dan sembuhkan pesakit mereka dan hilangkan bala bencana yang menimpa mereka.

Ya Allah! Gantikan perasaan takut mereka menjadi perasaan aman damai, wahai Tuhan yang mempunyai kehebatan dan keagungan.

Ya Allah! Muliakan islam dan umat islam. Hinakan syirik dan golongan musyrikin. Hapuskan musuh agama. Berilah perlindungan kepada kelompok islam. Satukan kalimah umat islam di atas kebenaran, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah! Selamatkan golongan tertindas dari umat islam di setiap tempat.

Ya Allah! Baikilah keadaan umat islam di Palestin, dan di Iraq dan di setiap tempat.

Ya Allah! Satukan antara hati-hati mereka, tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keselamatan, keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, wahai Tuhan yang mempunyai kehebatan dan penghormatan dan keagungan.

1 comment:

  1. Assalamualaikum penulis.izinkan Saya share DOA Untuk saudara² kita disana.

    ReplyDelete