24 March 2015

AKANKAH ENGKAU MELALAIKAN AL QUR'AN

share dari link fb ~Ilmu Dan Amal

Bismillah
AKANKAH ENGKAU MELALAIKAN AL QUR'AN
Membaca Al Qur'an untuk memahami maknanya , meyakini dan mengamalkan hukum-hukumnya merupakan tujuan utama diturunkannya.
Namun , akan sangat disesalkan banyak diantara manusia sekarang ini yang lalai terhadap kitab Robbnya , lalu merekapun bercerai berai mencari gantinya.
Ada yang tertarik dan menekuni filsafat sesat yang mereka anggap sebagai solusi tepat , ada yang terjerumus didalam dunia khayalnya mencari hakekat bhatinnya dan dapat menyingkap tabir ghoib dan ada pula yang asyik dengan dunia , sehingga melupakan segalanya padahal kematian pastilah datang menjemputnya.
Kita berlindung kepada Allah tabaraqa wa ta'ala dari semua sifat yang tercela ini.
Tidakkah mereka tahu balasan orang-orang yang melalaikan dan melupakan ayat-ayat Allah ta'ala Yang Maha Perkasa ?!
" Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku , maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunnya dalam keadaan buta ."
Berkatalah ia :
" Ya Robbku , mengapa Engkau menghimpunku dalam keadaan buta , padahal aku dahulunya seorang yang melihat ."
Allah ta'ala berfirman :
" Demikianlah , telah datang kepadamu ayat-ayat Kami maka kamu pun melupakannya , dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan ."
( Qs. Thoohaa : 124 - 126 )
Sungguh miris , sebagian orang-orang yang sudah meyakini dan memiliki semangat yang tinggi terhadap agama yang mulia ini , akan tetapi melalaikan Al Qur'an.
Sebagian dari mereka disibukkan oleh Nasyid-Nasyid , dan sebagian lagi tidak mengerti hukum-hukum Al Qur'an dan sebagian lagi membacanya penuh dengan tanda-tanda Riya' yang menghilangkan keikhlasan dan penuh berbagai bid'ah yang merusakan Ittiba' terhadap Sunnah.
Oleh sebab itu , marilah kita mencintai Al Qur'an , dengan membaca tajwid yang benar , adab serta jauh dari berbagai macam bid'ah.
Kita memohon kepada Robbunna Tabaroqa wa ta'ala agar kita dimaksukkan kedalam golongan orang-orang yang tidak melalaikan Al Qur'an.
Wallahu A'lam
blog saya satu lagi boleh dilawati :  http://jasminshahab205.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment