10 March 2013

Kita hanya mampu berusaha tetapi Dia Maha Menentukan.Kita hanya mampu berusaha tetapi Dia Maha Menentukan. Bila telah berusaha sedaya mungkin maka tidak akan ada penyesalan di hati orang yang menyakini segala ketentuan Tuhan.

" Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam."

[ QS : At Takwiir : 29 ]

No comments:

Post a Comment