28 March 2013

Para salafussoleh sentiasa menyebutkan tentang ulama dengan sifat-sifat dan sebutan yang baik dan indah

share dari link fb ~ Ismi Eila


Para salafussoleh sentiasa menyebutkan tentang ulama dengan sifat-sifat dan sebutan yang baik dan indah. Bahkan mereka sentiasa berhati-hati daripada memburuk dan mengeji mereka.

Menurut Ibn Mubarak: "Orang yang merendahkan ulama akan hilang akhiratnya, orang yang merendahkan para pemimpin adil akan hilang dunianya dan orang merendahkan para saudara akan hilang maruahnya”.

Menurut Ibn Asakir: "Sesungguhnya daging para ulama beracun dan sunnah Allah dalam mengkritik mereka telah dimaklumi."

Menurut Imam Ahmad pula: "Daging para ulama beracun, siapa yang menghidunya sakit dan siapa yang memakannya mati."

Kata Imam Ahmad juga: "Siapa yang lidahnya menutur perkara negative tentang ulama, Allah akan memberi bala sebelum matinya iaitu dengan mematikan hati"

No comments:

Post a Comment