08 March 2013

10 MEREKA YANG DIJANJIKAN (Sahabat 1-10)


share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN 
Sahabat 1 :
Abu Bakar As-Siddiq (Yang Membenarkan Risalah)
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 2 :

Umar Khattab Al-Farouq ( Yang Memisahkan )
 
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 3 :

Uthman bin Affan (Yang Pemalu)
 
share dari link fb ~Mencari damai.

10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 4 :

Ali bin Abu Talib (Yang Berani)
 
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 5 :
Talhah bin Ubaidillah ( Yang Sedia Berkorban )
share dari link fb ~Mencari damai.

10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 6 :

Zubair bin Awwam ( Hawari (penolong) Nabi Muhammad )
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 7 :

Abdul Rahman bin Auf ( Hartawan yang Pemurah )
 
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 8 :

Sa’ad bin Abi Waqas ( Pendakwah Berprinsip )
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 9 :

Said bin Zaid ( Yang Tetap Pendirian )
 
share dari link fb ~Mencari damai.
10 MEREKA YANG DIJANJIKAN
Sahabat 10 :

Abu Ubaidah bin al-Jarrah ( Aminul Ummah )
 

No comments:

Post a Comment