16 October 2012

Jika...harapan yang tidak disandarkan kepada ALLAH..umpamashared Tinta Khalifah'sphoto.
Sahabatfillah yang dihormati..

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (At Taubah:
51)

"Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus". (Hud:56) 

Ya Allah, tiada daya upaya kami tanpa keizinan dan kekuasaanMu. KepadaMu jua kami berserah dan bergantung harap. Jangan biarkan kami menentukan nasib kami sendiri walau kadar sekelip mata atau masa yang lebih pendek dari itu. Kami mohon bimbinganMu..

No comments:

Post a Comment