28 October 2012

ALLAH itu pemurah....dan manusia janganlah pula bersikap BAKHIL


shared ZaiDa HasHim's photo.
ALLAH itu pemurah....dan manusia janganlah pula bersikap BAKHIL

Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak berpagi-pagi seseorang itu melainkan turun kepadanya 2 malaikat lalu seorang daripada kedua-duanya dengan berk
ata, “Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berbelanja”, dan seorang lagi pula berdoa dengan katanya, “Ya Allah, binasakanlah harta orang yang bakhil”. [Bukhari & Muslim]

-Islam menggalakkan umatnya supaya gemar membelanjakan harta dan membenci sifat kedekut (bakhil).

-Harta yang dibekukan oleh seseorang akan dimusnahkan oleh Allah.

-Islam melatih umatnya supaya menjadi manusia yang pemurah dan tidak menjadi manusia yang bakhil.

-Berbelanja atau tidak adalah hak seseorang sedangkan pembalasannya adalah hak Allah.

-Harus berdoa untuk orang yang pemurah supaya digantikan apa yang dibelanjakan dengan yang lebih baik daripada apa yang telah dibelanjakan, dan harus berdoa ke atas orang yang bakhil dengan dibinasakan hartanya yang ditahan daripada berbelanja pada jalan yang diwajibkan.

Sumber : Kitab Riyadh as-Solihin

No comments:

Post a Comment