31 October 2012

AKHLAK UMAR BIN ABDUL AZIZ

shared Mohammad Abdul Hafiz Yahya's status.
♡♡═══════════════♡════════════════♡♡
AKHLAK UMAR BIN ABDUL AZIZ

Sesudah Umar bin Abdul Aziz (keturunan Umar bin Khattab) diangkat menjadi khalifah dan amirul mukminin, Umar langsung mengajukan pilihan kepada fatimah, istri tercinta.

Umar berkata kepadanya, "Istriku sayang, aku harap engkau memilih satu diantara dua".

Fatimah bertanya kepada suaminya, "memilih apa, kakanda?"
Umar bin abdul aziz me

nerangkan, "memilih antara perhiasan emas berlian yang kau pakai atau Umar bin Abdul aziz yang mendampingimu"


Kata fatimah, "Demi ALLAH, aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu, ya amirul mukminin. inilah emas permata dan seluruh perhiasanku".

kemudia khalifah Umar bin abdul aziz menerima semua perhiasan itu dan menyerahkannya ke baitul mal, kas negara kaum muslimin. sementara itu, Umar bin abdul aziz dan keluarganya makan sebagaimana makanan rakyat biasa pada umumnya, yaitu roti dan garam sedikit. (Dahsyatnya sabar, 2010)

Bagikan tausiyah ini kepada teman-temanmu

♡♡═══════════════♡════════════════♡♡

Forward from Islamic Motivation

No comments:

Post a Comment