20 October 2012

::BERHIAS DENGAN AKHLAK YANG MULIA::


share dari link fb sahabat ~~~Forgiveness Allah

Bismillahirrahmanirrahiim

::BERHIAS DENGAN AKHLAK YANG MULIA::


Perhiasan terbaik bagi seseorang adalah agama yang kuat dan akhlak yang mulia. Sesungguhnya kebaikan akhlak merupakan sifat yang mulia nan tinggi. Barangsiapa yang menghiasi dirinya dengannya, niscaya si
fatnya akan terhias indah dan hatinya akan jernih.

Akhlak yang baik akan memunculkan kasih sayang dan kelembutan. Akhlak yang baik akan mencabut kedengkian dan memikat hati.

Akhlak yang baik merupakan kehidupan kedua dan kehormatan abadi bagi setiap muslim. Akhlak yang baik merupakan sifat yang tinggi.

Segala makna yang dikandung oleh sifat ini mensucikan seorang muslim dari kotoran-kotoran lisan dan kalbu. Kemudian, dengan semua itu dia menaiki martabat ihsan kepada penciptaNya dan sesama manusia.

Dengan akhlak mulia, seorang muslim akan meraih kesempurnaan dalam imannya.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. At-Tirmidzi)

Dari Abu ad Darda , Rasulullah SAW bersabda :

" Sesungguhnya yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Allah membenci perbuatan keji dan kotor (HR at Tirmidzi)

" Sesungguhnya berbekal akhlak yang mulia, seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa (pada siangnya) dan selalu menghidupkan malamnya”. [HR. Abu Dawud]

“ Tidak ada sesuatupun yang lebih berat timbangannya dari pada akhlak yang mulia” [HR. Abu Dawud - At Tirmidzi]
“ Sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah taqwa dan akhlak yang mulia”.[HR. Attirmidzi]
“ Seluruh agama ini adalah akhlak, maka siapa yang lebih tinggi akhlaknya berarti ia lebih tinggi agamanya” [Ibnu Qayyim - Madarijus Salikin ].

“ Sesungguhnya ilmu (didapat) dengan belajar, sedang sifat murah hati (didapat) dengan melatih diri. 
Barangsiapa berusaha mencari kebaikan, ia akan mendapatkannya, dan barangsiapa berusaha menghindar dari kejelekan, ia akan selamat darinya ”

[HR. Thabarani]


“ Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri” [Al-A’la:14] , dan .. 
" Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu ...” [Asy-Syams:9]

Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya yang paling dekat kedudukan diantara kalian dariku pada hari Kiamat (adalah) yang paling baik akhlaknya diantara kalian.” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

@@@@@

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu pengampunan, kesehatan, perlindungan selamanya. Ya Allah, baguskan akhlak-akhlak kami dan perindahilah perangai-perangai kami. Ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa kami, maka baguskanlah akhlak kami dengan segala karunia-Mu. Ya Rabb kami, ampunilah kami, kedua orangtua kami dan seluruh kaum muslimin. Semoga shalawat senantiasa tercurah atas Nabi kami, Muhammad, dan kepada keluarga dan segenap sahabatnya.
Aamin yaa Robbal alamin 

No comments:

Post a Comment