10 February 2013

Sedekah yang ikhlas bukan diukur pada banyak atau sedikit pemberiannya...Pemberian ikhlas bukan diukur pada banyak atau lebihnya tetapi memberilah kepada yang tiada dan perlu walaupun tanpa diminta kerana semakin banyak kita memberi semakin banyak pula kita menerima kebaikan atas rahmat dari Allah SWT.

Allah Maha Mengetahui.

" Allah menyukai orang orang yang berbuat kebajikan."

[ QS : Ali 'Imran : 134 ]

No comments:

Post a Comment