16 February 2013

Perkara yang merosakkan amalan-amalan kebaikan:


share dari link fb ~He Who Has No One HAS Allah


Peringatan buat diri:

Perkara yang merosakkan amalan-amalan kebaikan:

1.Riya' - Menampakkan amalan kebaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian.

2.Sum`ah - Memperdengarkan/memberitahu kepada orang lain akan amalan kebaikan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian.

3.`Ujub - berasa kagum akan diri sendiri bahawa dia mampu melakukan amalan kebaikan berbanding orang lain.

Semoga ALLAH memelihara kita semua dari sifat-sifat tercela di atas, amin...

[Shahmuzir Nordzahir]
 

No comments:

Post a Comment