21 May 2013

'MUHASABAH DIRI''MUHASABAH DIRI'

Kadangkala kita mengadu dan mengeluh tertanya-tanya mengapa Allah masih menangguhkan permintaan kita, kejayaan untuk diri kita.

Barangkali kerana sikap kita yang masih suka melewat-lewatkan arahan Allah, menangguh-nangguhkan taubat kepada-Nya, sengaja melewatkan solat, berlambat-lambat pula dalam perkara kebaikan, maka ditangguhkan dulu apa yang kita minta itu.

Kita ingin Allah segera menunaikan permintaan kita, maka kenapa kita pula tidak segera menunaikan permintaan Allah terhadap kita?

Koreksi diri.


~Afdholul Rahman CA (Official)

No comments:

Post a Comment