28 July 2012

[Dr Aidh abdullah al-Qarni,ibid,ms:322]

Manusia TERBAIK adalah yang selalu
berusaha membuat orang lain senang.

Balasan bagi orang yang selalu memerhatikan keperluan
orang lain adalah dihilangkan kesedihan dari hatinya.

Perbuatan baik akan membuat orang lain tunduk
Budi baik akan membuat orang lain terikat.

[Dr Aidh abdullah al-Qarni,ibid,ms:322]
(He Who Has No One HAS Allah's photo.)
 

No comments:

Post a Comment