19 July 2012

Sabar Itu Indah - Nukilan sahabat fb (Hadiah Untuk Sahabat)

* SABAR ITU INDAH *

Sabar yang mendorong kita ke jalan yang benar.
Sabar dapat memberi kekuatan rohani untuk lebih maju di masa akan datang.
Jangan merasa susah dan rugi untuk bersabar

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Maafkanlah kami;
ampunilah kami;
dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami,
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”
(Surah AlBaqarah : 286)

No comments:

Post a Comment