22 February 2014

Pesanan buat diri: [PELAJARILAH BAHASA MAAF, AGAR ANDA TIDAK BERSEDIH]

share dari link fb ~He Who Has No One HAS Allah

Pesanan buat diri:

[PELAJARILAH BAHASA MAAF, AGAR ANDA TIDAK BERSEDIH]

Allah berfirman yang bermaksud:
"Dan (sebaliknya) hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu, tidakkah kamu suka supaya Allah meaafkan dosa kamu? Dan (ingatlah) Allah maha Pengampun lagi Maha Mengasihani."
[An-Nuur :22]

Natijahnya:
- Kelazatan maaf lebih besar dan lebih mulia daripada kelazatan dendam.

-Pemaaf dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia.

-Maaf adalah salah satu pintu kemuliaan yang besar. Rasulullah bersabda:"Tidaklah Allah menambah seorang hamba pemaaf kecuali kemuliaan."

-Abu Hatim berkata." Suatu kewajiban bagi seorang yang berakal ialah menempatkan rasa maaf di dalam jiwanya kepada semua orang."

-Manshur bin Muhammad bersyair:
'Aku tancapkan maaf dalam jiwa kepada semua.
Walaupun dia telah berbuat banyak kesalahan padaku.

[Mahmud al-Mishri,' Smile & Enjoy Your Life;Jasmin Pub, Sdn. Bhd.ms:321]

blog saya satu lagi boleh dilawati :  http://jasminshahab205.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment