18 February 2014

DOA MEMOHON DITAMBAHKAN ILMU

share dari link fb ~ Bicara Hidaya

DOA MEMOHON DITAMBAHKAN ILMU 


۞ Doa Pertama

Sebagaimana yang diajarkan Allah ta’ala dalam firman-Nya:


رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

ROBBI ZIDNII ‘ILMAA

“Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” [QS. Thaha : 114]

Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم

“Ayat tersebut merupakan dalil yang jelas tentang keutamaan ilmu, karena Allah ta’ala tidaklah memerintah Nabi-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu.” [Fathul-Baariy, 1/141]

۞ Doa Kedua

Dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berdoa setelah shalat Shubuh:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلا مُتَقَبَّلا 

ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA RIZQON THOYYIBAN WA ‘ILMAN NAAFI’AN WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAA

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah no. 925, Al-Ismaa’iliy dalam Mu’jamusy-Syuyuukh hal. 624-625 no. 255, dan yang lainnya; shahih]

۞ Doa Ketiga

Dari Mak-huul: Bahwasannya ia pernah masuk menemui Anas bin Maalik, lalu ia mendengarnya menyebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berdoa:

اللَّهُمَّ نَفِّعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي

ALLAHUMMA NAFFI’NII BIMAA ‘ALLAMTANII WA ‘ALLIMNII MAA YANFA’UNII

“Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku.” [Diriwayatkan An-Nasaa’iy dalam Al-Kubraa no. 7819, Ath-Thabaraaniy dalam Asy-Syaamiyyiin 4/302-303 no. 3371 dan dalam Al-Ausath no. 1748, Al-Haakim 1/510 – dan ia menshahihkannya -, dan yang lainnya]

۞ Doa Keempat

Sebagaimana yang diajarkan Allah ta’ala dalam firman-Nya:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ROBBANAA AATINAA FID-DUN-YAA HASANAH WA FIL-AAKHIROTI HASANAH WA QINAA ‘ADZAABAN-NAAR

“Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” [Al-Baqarah : 201]

Al-Hasan (Al-Bashriy) rahimahullah berkata :

الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة وفي الآخرة: الجنة

“Hasanah (kebaikan) di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan (kebaikan) di akhirat adalah syurga” [Lathaaiful-Ma’aarif oleh Ibnu Rajab Al-Hanbaliy, hal. 290].

KISAH AIR ZAM ZAM DAN ULAMA YANG MEMINUMNYA

Adz-Dzahabiy rahimahullah berkata:

Abu Bakr Muhammad bin Ja’far berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Khuzaimah yang ketika itu ia ditanya : “Dari mana engkau peroleh ilmu ini”. Ia (Ibnu Khuzaimah) berkata: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi pernah bersabda: ‘Air zamzam itu menurut apa yang diinginkan peminumnya’[1]. Dan sesungguhnya aku ketika minum air zamzam, aku berdoa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat.” [Tadzkiratul-Huffadh, 2/721]

Di lain tempat, Adz-Dzahabiy berkata:

Telah berkata Al-Haafidh Abu Haazim Al-‘Abdiy: Aku pernah mendengar Al-Haakim – dan ia adalah imam ahli hadits di jamannya – berkata: “Aku minum air zam-zam, dan aku berdoa kepada Allah agar ia memberikan rezeki kepadaku tulisan/buku yang baik.” [idem, 3/1044]

Dan Allah mengabulkan doanya sehingga Al-Haakim dapat menghasilkan banyak tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin [ex : Al-Mustadrak dan Ma’rifatu ‘Uluumil-Hadiits].

Kredit: abul-jauzaa.blogspot, 'Abbaas Abu Yahyaa
________________________

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dalam Sunan-nya 2/1018, Kitaabul-Manaasik, Baab Asy-Syurbi min Zamzam; serta Al-Imaam Ahmad dalam Musnad-nya 3/357. Ad-Dimyaathiy berkata : “Diriwayatkan oleh oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad hasan” [Al-Muttajar Ar-Raabih fii Tsawaabil-‘Amalish-Shaalih oleh Ad-Dimyaathiy, hal. 318, Baab Tsawaabu Syurbi Maai Zamzam].

___________

Shared By: bicara.hidayah ( .. buat diriku ..)
Bicara Hidayah - Bicara Hati ღ

☆ ⋆ ☆ ⋆ ☆ ⋆ ☆
Blog saya yg lain boleh dilawati : http://www.jasminshahab205@gmail.com/  

No comments:

Post a Comment