04 June 2013

[Antara malas dan tawakkal]


Renungan bersama:


[Antara malas dan tawakkal]

Suatu hari Khalifah Umar bin Al Khatthab mendapatakan beberapa orang dari negri Yaman yang hanya berkumpul-kumpul di Masjid.


Beliau bertanya: Darimanakah kalian atau siapakah kalian?


Mereka menjawab: kami adalah orang-orang yang bertawakkal.


Mendengar jawaban ini, khalifah Umar berkata: kalian adalah orang- orang yang hidup dari harta/ pemberian orang lain.


Orang yang bertawakkal sebenarnya ialah orang yang bekerja misalnya dengan menaburkan benih lalu bertawakkal. 


[al Baihaqy dalam kitab syu'abul iman]


~Dr Muhammad Arifin Badri~

No comments:

Post a Comment