23 January 2013

PERBANYAKLAH BERSHALAWATPERBANYAKLAH BERSHALAWAT

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga kita kaum muslimin dan muslimat senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha_Nya, tak lupa shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarga, sahabat2 dan para tabiin serta kaum muslimin hingga akhir zaman akan mendapat syafa'at dari Rasulullah Muhammad SAW. 
Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Perbanyaklah bershalawat, karena shalawat itu menghapus kesedihan dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga2.

Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa Alihi wa Shahbihi Wasallim.

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan.”(QS. Al-Ahzab: 56)

Allah Sangat Cinta Kepada Hambanya Yang Mencintai Kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad SAW...

Seseorang akan bersama orang yang dicintai. (Shahih Bukhari)

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan.”(QS. Al-Ahzab: 56)

Ya rabbi shalli ‘alaa Muhammad...Ya rabbi waskinnaa jinaanak...

Ya Allah Ya Tuhan kami, limpahkan rahmat atas Nabi Muhammad SAW...
Ya Allah Ya Tuhan kami, perkenankanlah kami dapat bertempat tinggal dalam surga-Mu Bersama Kekasihmu Baginda Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wassalam....

Aamiiin ya Rabbal 'alamiin


No comments:

Post a Comment